Akce vodoměrná šachta kruhová VŠK pr. 1000 mm * 1300 mm

Plus vstupní komínek pr 600 x v 200 mm, pochozí uzamykatelné víko zelené barvy s UV stabilizátorem.

Šachta je opatřena stupačkami a vodotěsnými prostupy DN 32 pro připojení PE potrubí.

Vodoměrná šachta se umísťuje na zhutněný podsyp. V případě kamenitého nebo jílovitého podloží.

Případně výskytu spodní vody doporučujeme šachtu posadit na betonovou desku a následně i obetonovat.

Akční cena za kompletní šachtu je  4750 Kč bez DPH.

POPTÁVKA

Domovní vodoměrné a armaturní šachty jsou určeny k připojení vodovodního řadu a nemovitosti investora tam, kde nelze umístit vodoměr přímo do objektu budovy nebo je-li místo pro napojení vodovodní přípojky od budovy příliš vzdáleno.
Vodoměrné a armaturní šachty jsou navrženy ve shodě s normou ČSN 755411 o vodovodních přípojkách a slouží k instalaci hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru. Šachty se umísťují obvykle na soukromém pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným.

Výhody vodoměrných šachet 

 • vysoká životnost
 • zaručená vodotěsnost
 • snadná manipulace při transportu a instalaci
      
 • snadné osazení do výkopu
 • minimální pořízovací náklady

Základní provedení obsahuje:

 • plastovou šachtu
 • plastový poklop
 • průchodky pro připojení potrubí a vodoměru PPRød=32 až 63 ( resp. dle přání zákazníka)
            
 • protokol o vodotěsnosti podle ČSN 75 09 05
 • návod k montáži a osazení do terénu
 • prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 s

Osazení vodoměrných šachet

Osazení k obetonování nebo k obezdění

V případě, že dno šachty je pod hladinou podzemní vody nebo je výkop pro šachtu proveden v nízko propustné zemině, například jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou nebo v nedostatečně slehlé navážce, musí být nádrž obetonována. Způsob a provedení obetonování musí být řešeno projektantem v realizační dokumentaci stavby. Případné umístění šachty do pojezdné komunikace musí být řešeno v realizační dokumentaci stavby.

Osazení k obsypání

používá se v případech, kdy strop šachty bude nepojízdný, šachta bude vzdálena nejméně 5 m od základů budov, 2 m od pojezdu osobního auta a 5 m od pojezdu nákladních vozidel a mechanizací.
Při uložení šachty s obsypáním je strop šachty dimenzován na tl. zásypu 250 až 300 mm při specifické hmotnosti zásypu ρ = 1,8 t/m3 a na zatížení od břemene 2,5 kN/m2.
 

Vodoměrná šachta kruhová

Typ Průměr D (mm) Výška H1
 

(mm)

Výška H2 (m
 

m)

Hmotnost

(kg)

 

VŠK 1-1

1000 1000 200 48  

VŠK 1-1,3

1000 1300 200 53 akce

VŠK 1-1,5

1000 1500 200 58  

VŠK 1,2-1,3

1200 1300 200 63  
VŠK 1,2-1,5 1200 1500 200 70

 

pozn.: Případné dotazy, ceník a jiné odpovědi Vám rádi sdělí naši pracovníci telefonicky nebo e-mailem.

Přímé kontakty