Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe

Seminář bude zaměřen na výklad nových právních předpisů, které významně mění českou legislativu ochrany ovzduší. Především zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který vešel v platnost 1. 9. 2012. Dále se bude probírat zákon č. 695/2004 Sb., zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 73/2012 Sb., který nahradí platný zákon č. 86/2012 Sb.

Datum od:
13.11.2012 09:00
Datum do:
13.11.2012 16:00
Místo konání:
Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr
Druh:
seminář

Seminář bude zaměřen na výklad nových právních předpisů, které významně mění českou legislativu ochrany ovzduší. Konkrétně tedy především zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který vešel v platnost 1. 9. 2012, a zákon č. 73/2012 Sb., o látkách poškozujících ozónovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, který nahradí platný zákon č. 86/2002 Sb. Dále se bude probírat zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění následných předpisů.

Pozornost bude věnována zejména změnám a odlišnostem nové právní úpravy, a to včetně prováděcích předpisů, a požadavkům nové legislativy na praxi, tj. povinnostem provozovatelů a změnám v kompetencích správních a kontrolních orgánů. V závěrečné diskusi budou účastníci moci vznést na lektora dotazy na praktické dopady předpisů platných v současné době a ujasnit si význam a dopady ustanovení, která pokládají za nejasná nebo problematická.

Na seminář zveme zástupce provozovatelů zdrojů znečištění, poradenské společnosti, právní kanceláře, zástupce správních a kontrolních orgánů a všechny další zájemce o porozumění právům a povinnostem platným v oblasti ochrany ovzduší.

 

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail: ekomonitor(at)ekomonitor.czseminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Bc. Pecinová Alena 469 318 423 606 730 325 alena.pecinova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Petráková Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Pavla Hanušová 469 318 422 702 148 819 pavla.hanusova(at)ekomonitor.cz