ČOV, nádrž - za ty ceny jen v září

Dobrý den,
přejeme příjemný zbytek léta, mírné podnebí a mírné ceny.

Abychom Vám pomohli při řešení Vašich potřeb a nákupu čistírny odpadních vod, připravili jsme dobré ceny, delší záruku - splnění podmínek delší záruky a usměvavé pracovníky.

 

"...ať je to jak chce, čističku si pořídit musím..."

Ozvěte se nám, ať Vám můžeme pomoci: 800 13 11 13, p. Tomáš Kašpar na tel. čísle 724 758 459

  • čistírna odpadních vod ČOV VZE 4 - cena 27 999,- Kč bez DPH za funkční komplet
  • nádrž kruhová KN 2,2 cena 10 800,- Kč bez DPH

Podmínky akce - sleva platí pro závazné objednání v průběhu měsíce ZÁŘÍ 2011, tj. objednáte-li výrobek, službu od 1.9.-30.9.2011. Realizace může být následně v průběhu roku. Slevy se nesčítají.

Čistírna odpadních vod 27 999,- Kč bez DPH za funkční komplet

Cena obsahuje: Cena neobsahuje:
ČOV VZE 4 včetně kompletní technologie montáž = 3600,- Kč bez DPH
nástavec do 30 cm s uzamykatelným plastovým víkem uvedení do provozu = 1200,- Kč bez DPH
membránové dmychadlo  
doprava do 50 km od Chrudimi zdarma  
K ceně bude připočtena  DPH dle platné legislativy -10% nebo 20% -podmínky pro 10% DPH

V případě dotazů kontaktujte p. Tomáše Kašpara na tel. čísle 724 758 459, 800 13 11 13 nebo e-mailu: tomas.kaspar@ekomonitor.cz. Můžete samozřejmě zaslat sms s žádostí o kontakt, v nejbližším reálném termínu Vás zkontaktuje.


3 body, při kterých máte ČOV s 10% DPH
a
8 dokladů a informací, které potřebujete pro stavební povolení ke stavbě ČOV

si můžete stáhnout v pdf:

Jak dosáhnout nejvýhodnější ceny čistírny odpadních vod? Jaké doklady a informace musíte mít s sebou pro stavební povolení ke stavbě DČOV.

 

Za Váš zájem děkujeme a přejeme příjemné dny.

 

Srdečně zveme na semináře:

Novela havarijní vyhlášky a zákonný základ nakládání se závadnými látkami, dopady do praxe - 8.9.2011

Vzájemné vazby stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí EIA/SEA, IPPC - 14.9.2011

Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - 27.9.2011

Fyziologie práce a mikroklimatické podmínky na pracovišti - 4.10.2011
 

Legislativní problematika - Aktuální témata lesního hospodářství – A - 5.10.2011

Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - 27.09.2011 - 27.09.2011

Legislativní problematika - Aktuální témata lesního hospodářství – B - 05.10.2011 - 05.10.2011

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV - 17.10.2011 -19.10.2011

Legislativní problematika - Aktuální témata lesního hospodářství – C - 26.10.2011 - 26.10.2011

Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením - 27.10.2011

Analytika odpadů - 30.11.2011 - 1.12.2011

 

certifikát ČOV

certifikát nádrže

 

Veškeré výrobky odpovídají příslušným normám ČSN, EN a nařízením vlády. 

Výhody ČOV:

  • čistírna odpadních vod - jednoduché a zároveň plně fukční řešení
  • profesionální zpracování
  • čistírna odpadních vod - komplexní i jednotlivá služba - poradenství, projekt, dodávka a montáž
  • jednoduchá obsluha

_________________________
Záruční doba:

Při montáži čistírny odpadních vod prováděné kupujícím:

v délce 24 měsíců od zakoupení, při dodržení pokynů výrobce pro montáž domovních čistíren odpadních vod.
Při dodávce a montáži prováděné pracovníky Vodních zdrojů Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim:

nadstandardní záruka 60 měsíců od montáže domovní čistírny odpadních vod.

 

 

 

vlna

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se zabývá komplexně ekologickými službami, na trhu je již přes dvacet let. Kromě sanací, průzkumů a dalších služeb má moderně zařízenou dílnu na výrobu plastikářských výrobků, které se vyrábějí svářením z desek a stěnových prvků. Svařování plastů probíhá mj. pomocí svářečky plastů, která je řízena procesorem pro kontrolu nastavených parametrů. Proces svařování je automatický, svařuje se na tupo.  Vyrábí se z polotovarů desek a stěnových prvků z integrálního (lehčeného) polypropylenu, z desek z homogenního polypropylenu a z jejich kopolymerů. Veškeré výrobky odpovídají příslušným normám ČSN, EN a nařízením vlády.

SLUŽBY:

Analýza rizika

Ekologické audity

Posudky EIA

Vodovody a kanalizace

 

Inženýrskogeologické průzkumy

Likvidace ekologických zátěží

Hlukové studie, akustické posudky

Semináře a konference

 

Úpravny vody

Havarijní služba

Plastikářská výroba

Průzkumné práce

 

Odradonování, optimalizační studie

Moderní sanační postupy

Odběry vzorků, zajištění analýz

Hydrogeologické průzkumy, nové zdroje vody

     
 

VÝROBKY:

Čistírny odpadních vod

ČOV do 125 EO

Jímky

Lapáky tuků

 

Plastové nádrže

Septiky

Vodoměrné šachty

Zemní filtry

 

Čiřiče vody

Provzdušňovací věže

Biofiltry

Ventingové stanice

 

Odlučovače lehkých kapalin

Horizontální provzdušňovače

Biologické dočišťovací filtry

Vzduchové filtry

 

Přímé kontakty