ENVISHOP 2012

Na rok 2012 jsme ve spolupráci se společností EPS, s.r.o., připravili cyklus jednodenních workshopů, jejichž program je sestavován tak, aby k jednotlivým úžeji zaměřeným tématům ochrany životního prostředí přinesl co nejhlubší teoretické i praktické informace a aby přednášenou tématiku postihl v co nejširších souvislostech.

Pro první pololetí 2012 jsou připraveny workshopy:

Chlorované ethyleny v životním prostředí (28.2., Chrudim),

Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích (20.3., Praha),

Bioremediace (28.3., Kunovice) a

Životní dráha kontaminované lokality (21.6.) Kunovice.

 

Ve druhém pololetí 2012 se uskuteční workshopy

Kombinované sanační technologie,

Hodnocení stavu životního prostředí a

SWOT analýza sanačních technologií.

Programy jednotlivých workshopů jsou postupně uveřejňovány v rubrice Semináře/Kalendář akcí. Zájemcům na vyžádání rádi poskytneme bližší informace.

Srdečně zvou organizátoři.

 

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail: ekomonitor(at)ekomonitor.czseminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Bc. Pecinová Alena 469 318 423 606 730 325 alena.pecinova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Petráková Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Pavla Hanušová 469 318 422 702 148 819 pavla.hanusova(at)ekomonitor.cz