Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V – 17. - 18. 10. 2012

Zveme odborníky na konferenci Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, která se uskuteční v hotelu Populus v Praze ve dnech 17.- 18.10.2012. Na konferenci je přihlášeno 21 referátů a 9 plakátových sdělení, která budou představena v rámci komentované posterové sekce. Konference je spojena se soutěží mladých odborníků o nejlepší příspěvek.

ve dnech 17.- 18.10.2012

Konference INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI je připravována již tradičně jako prezentace výzkumných a vývojových pracovišť, zástupců vysokých škol a dalších odborníků a je věnována nejnovějším trendům a poznatkům v oblasti ochrany životního prostředí a zejména v oblasti odstraňování ekologických zátěží. Konference je spojena se soutěží mladých odborníků.

Konferenci spolupořádají Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická univerzita v Liberci, společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., MEGA a.s., Nano Iron, s.r.o. a mediální partneři Enviweb a Edumenu.cz. 

Program konference budou tvořit témata:

inovativní sanační technologie

pilotní ověření inovativních sanačních technologií

matematické modelování

technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů

membránové technologie

biotechnologie

 

Přiložené soubory:   pozvánka |přihláška | 1. cirkulář
 

 

 

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail: ekomonitor(at)ekomonitor.czseminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Bc. Pecinová Alena 469 318 423 606 730 325 alena.pecinova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Petráková Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Pavla Hanušová 469 318 422 702 148 819 pavla.hanusova(at)ekomonitor.cz