!!! Mimořádná akce analýza vzorku vody zdarma!!!

Podmínky provedení analýzy vzorku vody zdarma:

  1. Vlastníte pozemek, na kterém bylo v minulosti manipulováno se závadnými látkami (např. ropné látky, odmašťovadla, barvy, chemikálie pro galvanickou úpravu povrchu výrobků, pesticidní přípravky pro ochranu rostlin, atd.)
  2. Domníváte se, že Váš pozemek může být znečištěn (a znehodnocen) závadnými látkami
  3. Na pozemku se nachází zdroj vody (např. kopaná či vrtaná studna, průzkumný hydrogeologický vrt)
  4. V případě nálezu znečištění chcete hledat cestu k jeho odstranění ve spolupráci s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r.o.

Pokud splňujete body 1.-4.:

  1. Uhradíte pouze dopravu vzorku z Chrudimi k Vám a zpět k laboratornímu zpracování (7,-Kč/1 km), ostatní náklady jdou na vrub naší firmy

Pro představu, kolik ušetříte za provedení odběru a analýzu 1 vzorku vody:

        Odběr vzorku … 150,- Kč

        Analýza C10-C40 (ropné látky) … 850,- Kč

        Analýza CLU bez vinylchloridu (odmašťovadla, těkavé chlorované uhlovodíky) … 1200,- Kč

        Analýza BTEX (součásti barev, aromatické uhlovodíky) … 910,- Kč

        Analýza PCB (součásti barev nebo náplní transformátorů, polychlorované bifenyly) … 1300,- Kč

        Analýza polyaromatických uhlovodíků … 1300,- Kč

        Analýza těžkých kovů Cr, Zn, Cd, Ni (galvanické pokovování výrobků) … 340,- Kč

        Analýza organochlorových pesticidů (DDT, …) … 1900,- Kč

       

Vyhodnocení analýzy, doporučení dalšího postupu v případě nálezu znečištění… ušetříte 2000,- až 5000,- Kč

       

Pokud se na Vašem pozemku nenachází zdroj vody (kopaná či vrtaná studna), je třeba se s námi individuálně domluvit na provedení odběru vzorku zeminy z Vašeho pozemku, podmínky jsou stejné, pouze naše náklady

 

        jsou vyšší

       

Pro Vaši jistotu Vám podepíšeme dohodu obsahující náš závazek mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech s tím, že bez Vašeho souhlasu výsledek analýzy dále nepoužijeme.

Přímé kontakty