ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 

Zlepšování odborných znalostí úředníků ve státní správě v oblasti řízení kvality ovzduší - ojedinělá příležitost odborného vzdělávání

 

Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a příspěvku ze státního rozpočtu je pod gescí odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR uskutečňován projekt „Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice“ (zkrácený název projektu „Efektivní řízení kvality ovzduší“).

V jeho rámci je připraven a pilotně odzkoušen vzdělávací program ve formě série odborných seminářů. Semináře jsou určeny pracovníkům ochrany ovzduší a integrované prevence krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, dále Ministerstva životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt je koncipován jako jednorázový a bezplatný. Účastníci hradí pouze dopravu do a z místa konání. Semináře se budou konat na 5 místech v rámci ČR, aby byla zajištěna dobrá dostupnost ze všech částí republiky.

Po jeho skončení v roce 2014 budou na základě zhodnocení a výstupů projektu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR upraveny požadavky na zvláštní odbornou způsobilost úředníků na úseku ochrany ovzduší, aby byla zajištěna nezbytná odborná úroveň pracovníků v oblasti ochrany ovzduší. Školení, která budou po skončení tohoto projektu nabízena, již bude nutno plně financovat z rozpočtu jednotlivých úřadů, příp. samotnými úředníky. Tento projekt tedy nabízí atraktivní příležitost zvýšení technických znalostí úředníků a tím zefektivnění jejich práce a to s minimálními náklady a na vysoké odborné úrovni.

Semináře budou probíhat od ledna 2013 do února 2014. O přesných termínech a místech konání Vás budeme informovat v prosinci 2012.

 

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail: ekomonitor(at)ekomonitor.czseminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Bc. Pecinová Alena 469 318 423 606 730 325 alena.pecinova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Petráková Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Pavla Hanušová 469 318 422 702 148 819 pavla.hanusova(at)ekomonitor.cz