Radioaktivní látky v životním prostředí

Publikace Radioaktivní látky v životním prostředí přináší informace o charakteristických vlastnostech radioaktivních látek, o přírodních i antropogenních zdrojích radionuklidů, možných rizicích z příjmu radioaktivních látek, o zdrojích znečištění prostředí přírodními i umělými radionuklidy, dále o globální a regionální distribuci a výskytu radioaktivních látek v prostředí, se zvláštním zaměřením na obsah radonu 222, o metodách zneškodňování materiálů kontaminovaných radionuklidy a je doplněna věcným rejstříkem a rejstříkem zkratek a značek.

 

Rozsah publikace je 108 stran. Vyšla v lednu 2012 a její cena je 440,-Kč včetně DPH.

Publikaci můžete objednávat zde.

 

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz