SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV

srdečně zveme

Ve dnech 22.-24. 5. 2012 se pod záštitou MŽP uskuteční XV. ročník konference Sanační technologie.

Spolupořadateli jsou VŠCHT Praha a Technická univerzita v Liberci, partnery společnosti MEGA a.s. a NANOIRON s.r.o.

 

Odborný program konference tvoří exkurze na úložiště odpadů Hlavečník, téměř tři desítky referátů a posterová sekce. Společenský program sestává z návštěvy hradu Kunětická hora spojené se středovými kratochvílemi a ze společenského večera v hotelu Zlatá štika v Pardubicích.

Datum od: 22.05.2012 14:00
Datum do: 24.05.2012 13:00
Místo konání: Pardubice, Výstavní a společenské centrum IDEON
Druh: konference

Konference Sanační technologie XV se uskuteční ve dnech 22.-24.5. 2012 v Pardubicích.

Zahájena bude odpoledním doprovodným programem, zahrnujícím odbornou exkurzi na úložiště odpadů Hlavečník (PARAMO, a.s.) a prohlídku hradu Kunětická hora spojenou se středověkými kratochvílemi (kejklíři, soutěž v lukostřelbě, číše vína v gotickém stylu).

Odborný program proběhne ve dnech 23.-24. 5. 2012 ve Výstavním a společenském centru IDEON.

V úvodu konference vystoupí náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce technické ochrany životního prostředí PhDr. Ivo Hlaváč. Program tvoří téměř tři desítky referátů zaměřených na informace o stavu odstraňování SEZ v ČR, nové české i slovenské metodické pokyny pro oblast odstraňování starých ekologických zátěží, problematiku supervizí, využití klasických i méně tradičních sanačních metod v praxi, průběh Národní inventarizace kontaminovaných míst atd.

Závěrečný blok prvního dne konference tvoří komentovaná posterová sekce.

Společenský večer pro účastníky je připraven v hotelu Zlatá štika v Pardubicích.

Závazné přihlášky je nutno odeslat do 17. 5. 2012 - závazná přihláška

Pozvánka |Záštita MŽP | 1. cirkulář | Dodatečně přihlášené postery | Společenský program konference

 

Program konference:

úterý 22. května 2012 – doprovodný program  (úložiště odpadů Hlavečník a Kunětická hora)

 
13.00   Odjezd autobusů od Výstavního a společenského centra IDEON v Pardubicích
13.45-15.00   Exkurze na úložišti odpadů Hlavečník (PARAMO, a.s.) s výkladem Ing. Martina Březiny
16.00-17.30   Schůzka s gotikou
(prohlídka hradu Kunětická hora, gotická hudba v podání skupiny Grál,
soutěž v lukostřelbě, tanečnice Appassionata, ohňová show, věštění osudu)
17.30-19.00   Číše vína na uvítanou s ochutnávkou gotických krmí servírovaných mnichy z podhradí
19.15   Odjezd autobusů do Pardubic (se zastávkou u ČEZ arény a u IDEONu)
     

středa 23. května 2012 – odborný program Výstavní a společenské centrum IDEON

 
od 8.30    
Řídí: doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc., RNDr. Richard Přibyl a RNDr. Pavla Kačabová  
9.00-9.10   Zahájení konference předsedou organizačního výboru doc. Ing. Jiřím Burkhardem, CSc., VŠCHT Praha
9.10-9.15   Úvodní vystoupení čestného předsedy konference doc. Ing. Milana Pospíšila, CSc., prorektora pro strategie a rozvoj VŠCHT Praha
9.15-9.25   Úvodní vystoupení PhDr. Ivo Hlaváče, náměstka ministra životního prostředí a ředitele sekce technické ochrany životního prostředí
9.25-9.30   Úvodní vystoupení doc. Dr. Ing. Miroslava Černíka, CSc., ředitele pro výzkum
Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci
9.30-9.50   RNDr. Richard Přibyl
Ministerstvo životního prostředí, Praha
 
Staré ekologické zátěže v ČR - vývoj od VI/2011
9.55-10.15   RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí, Praha Problematika ekologické újmy v r. 2012
10.20-10.40   RNDr. Vlasta Jánová Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava Právna úprava environmentálnych záťaží na Slovensku
10.45-11.05   Přestávka  
11.05-11.25   RNDr. Želmíra Greifová,
Mgr. Mária Gažiová Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
Metodický pokyn č. 1/2012 z 27.1.2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
11.30-11.50   Mgr. Petr Kozubek a kol. ENACON s.r.o., Praha Nový MP MŽP „Indikátory znečištění"
11.55-12.15   Ing. Jaromír Manhart,
Ing. Václav Švorc, Mgr. Štěpán Jakl Ministerstvo životního prostředí, Praha
Odpady vzniklé ze sanací - nakládání ve smyslu zákona o odpadech
12.20-12.40   Ing. Radomír Muzikář, CSc.
Brno
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.,
RNDr. Květoslav Vlk
Ministerstvo financí ČR, Praha
Supervizní kontroly chemických rozborů při sanaci starých ekologických zátěží
a jejich vyhodnocování
12.45-14.00   Oběd  
Řídí: doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. a RNDr. Vlasta Jánová, PhD.  
14.00-14.20   RNDr. Jaroslav Hrabal
MEGA a.s., Stráž pod Ralskem
Hodnocení a vizualizace dat z lokality sanované kombinací biotické a abiotické technologie reduktivní dechlorace
14.25-14.45   doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Technická univerzita v Liberci 
RNDr. Petr Kvapil, Ph.D.
AQUATEST a.s., Praha
Využití nanomateriálů pro čištění vod
14.50-15.10   RNDr. Jan Němeček
ENACON s.r.o., Praha
Ing. Lenka Lacinová
Technická univerzita v Liberci
Ondřej Lhotský
DEKONTA a.s., Praha
Nano-bio-rem kombinovaná sanační technologie k sanaci znečištění chrómem
15.15-15.35   Ing Petr Parma a kol.
Technická univerzita v Liberci
Porovnání vlastností nového typu materiálů na bázi nanoželeza
15.40-16.00   Ing. Radim Ptáček, Ph.D.
GEOoffice, s.r.o., Ostrava
Sanace a rekultivace skládky na Točně
v Příboře
16.05-16.20   Přestávka  
16.20-16.40      RNDr. Mária Gálisová
AWAST Slovakia, Banská Bystrica
RNDr. Ján Oslík,
RNDr. Miroslav Drahoš
INGEO a.s., Žilina
Dosiahnuté výsledky sanačných prác na lokalite po SA, Sliač-Vlkanová
16.45-17.05   Mgr. Ilona Janoušková,
Mgr. Marek Skalický
ENVIGEO s.r.o., Praha
Mgr. Jiří Kamas
EPS s.r.o., Kunovice
Dokončení sanace lokality po bývalé Sovětské armádě - Kozí hřbety, Všejany
17.10-17.30   Mgr. Pavel Hrabák
Technická univerzita v Liberci
Kritické zamyšlení nad sanačním využitím modifikovaného Fentonova činidla
17.35-18.00   Komentovaná posterová sekce
Řídí doc. Dr. Ing. Martin Kubal, Ing. Jiří Mikeš a Mgr. Pavel Vančura
Ing. Petr Beneš, Ph.D., Amandine Phok
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Jiří Mikeš
EPS, s.r.o., Kunovice
Vliv oxidačního činidla na půdní mikroflóru v rámci ISCO
Ing. Tomáš Dub
Technická univerzita v Liberci
Využití nosičů biomasy pro degradaci fenolem zatížených odpadních vod
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. a kol.
Univerzita Komenského v Bratislave
Identifikácia environmentálnych rizík z antropogénnych sedimentov (odkalisko Slovinky)
Ing. Jiří Kroužek a kol.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vývoj mobilní technologie pro sanaci pozemních staveb a povrchů
Ing. Katarína Paluchová
Slovenská agentúra životného prostredia,
Banská Bystrica
Projekty realizované SAŽP z OPŽP (2007-2013) s dôrazom na problematiku environmentálnych záťaží
Ing. Radim Ptáček, Ph.D.
GEOoffice, s.r.o., Ostrava-Vítkovice
Sanace a rekultivace skládky na Točně v Příboře
RNDr. Zdeněk Suchánek
CENIA, česká agentura životního prostředí, Praha
Národní inventarizace kontaminovaných míst – projekt realizační etapy
Mgr. Peter Šottník, PhD. ,
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.,
Mgr. Bronislava Voleková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Hodnotenie rizika tvorby ťažobného odpadu na plánovanom ložisku zlata Detva - Biely Vrch
středa 23. května 2012 – hotel Zlatá štika
 20.00-24.00     
Společenský večer s rautem, hudbou a tancem a udělením cen posluchačům s nejvyšším počtem účastí na konferenci
       
čtvrtek 24. května 2012 – Výstavní a společenské centrum IDEON
Řídí doc. Ing. Josef Janků, CSc., Dr. Ing. Jiří Marek a Ing. Miroslav Minařík
9.00-9.20   RNDr. Ladislav Sýkora
AECOM CZ, s.r.o., Praha
Podpora sanace zemin kontaminovaných PAU promýváním surfaktanty
9.25-9.45   Juraj Grígel a kol.
EPS, s.r.o., Kunovice
BIOLOGTM ve službě sanačním technologiím
9.50-10.10   Ing. Jiří Mikeš a kol.
EPS, s.r.o., Kunovice
C:N:P v bioremediační teorii a praxi
10.15-10.35   Přestávka  
10.35-10.55   Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
AQUATEST a.s., Praha
Čištění podzemních vod kontaminovaných fenoly v MBBR
11.00-11.20   RNDr. Zdeněk Suchánek
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha
Národní inventarizace kontaminovaných míst – projekt realizační etapy
11.25-11.45   Dr. Ing. Jiří Marek
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim
Mgr. Zdenka Szurmanová
AQD-envitest, s.r.o., Ostrava
Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst
11.50-12.10   RNDr. Karel Špaček, Ph.D.,
Jakub Hronek, RNDr. Michal Tesař
G IMPULS Praha spol. s r.o.
Geofyzik – pomocník, anebo přítěž
pro sanace a analýzy rizik?
12.15-12.35   Ing. Jana Martínková,
Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.,
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Univerzita Pardubice
Porovnání účinnosti odstranění azobarviva Sumifix Supra Blue BRF 150 % tetrasubstituovanými fosfoniovými a amoniovými iontovými kapalinami
12.40-13.00   Ing. Barbora Vystrčilová,
Ing. Libor Dušek, Ph.D.,
doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.
Univerzita Pardubice
Čištění a předúprava procesních a odpadních vod z výroby papíru elektro- Fentonovým procesem
13.05-13.25   Ing. Evelína Erbanová,
Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.,
Ing. Miloslav Slezák, CSc.
Univerzita Pardubice
Odstraňování dusičnanů pomocí biofiltru a sírového denitrifikátoru
13.30   Ukončení konference  
       

 

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail: ekomonitor(at)ekomonitor.czseminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Bc. Pecinová Alena 469 318 423 606 730 325 alena.pecinova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Petráková Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Pavla Hanušová 469 318 422 702 148 819 pavla.hanusova(at)ekomonitor.cz