Vodárenská biologie 2013 - 6.-7. 2. 2013

Rádi bychom Vás pozvali na třicátý ročník konference Vodárenská biologie 2013, kde se každoročně schází hydrobiologové, hydrologové, pracovníci ve vodárenském průmyslu, zástupci laboratoří a vědečtí pracovníci.

Kdy: 6.-7. 2. 2013; Kde: hotel DAP, Praha, pozvánka, přihláška, aktuální program

Vložné na konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2013  bez 20% DPH s DPH
plné vložné na oba dny  2666,67 Kč 3200,- Kč
snížené vložné na oba dny*  2000,- Kč  2400,- Kč
plné vložné jednodenní  1750,- Kč 2100,- Kč
snížené vložné jednodenní* 1416,67 Kč 1700,- Kč
vložné pro přednášející (první autory) 1050,- Kč 1260,- Kč
vložné pro seniory (bez sborníku) (nad 65 let)  416,67 Kč  500,- Kč

Důležité sdělení pro účastníky ze Slovenska:

Naše účtárna nás informovala, že došlo k další změně daňových povinností, a i těm, kteří jsou v SR plátci DPH, musíme vložné účtovat včetně daně.  Znamená to tedy, že výše vložného je pro účastníky z ČR i SR stejná, tudíž pro všechny platí i stejná přihláška.  Moc se omlouváme, že jsme Vás původními pokyny a přihláškou zmátli, ale v danou dobu jsme tuto informaci skutečně neměli.

 

PROGRAM A HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

 • hygiena pitné vody, hygienické zabezpečení a dezinfekce vody, vodojemy, distribuční sítě, problematika biofilmů ve vodárenství, doprava vody potrubím, koroze
 • hygienický význam biologických dějů ve vodách, patogenní a podmíněně patogenní agens, mikrobiologické oživení surové i upravené vody, provádění mikrobiologických a biologických rozborů, rozlišení biologického stavu organismů fluorescencí
 • úprava vody na vodu pitnou, technologické postupy, nové metody, zkušenosti z provozů, technologické a biologické audity
 • hodnocení ekologického stavu, resp. potenciálu povrchových vod
 • údolní vodárenské nádrže, biologické oživení ve vztahu k úpravě vody
 • ochrana povodí, eutrofizace
 • koupaliště a bazény
 • mikrobiologie vody, rizikové organismy
 • legislativa, nové normy, rámcové směrnice, nařízení, normované ukazatele ve vztahu k povrchové a upravené vodě, uplatňování vyhl. č. 409/2005 Sb. (nové materiály pro provozy s pitnou vodou), vyhl. č. 252/2004 Sb., vyhl. č. 515/2006 Sb. apod.
 • taxonomie a determinace vybraných skupin organismů ve vztahu k vodárenství, klíče k určování vybraných druhů, problematika spojená s výskytem obtížných organismů ve vodárenských zdrojích a provozech
 • aplikovaná hydrobiologie, toxikologické analýzy, trofie
 • čistírenská biologie
 • rekultivace a revitalizace
 • bioremediace a bioremediační technologie
 • znečišťující látky v povrchových a podzemních vodách (minerální mikroznečištění, specifické organické látky, metabolity) a metody jejich odstraňování

 

Přiložené soubory

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail: ekomonitor(at)ekomonitor.czseminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Bc. Pecinová Alena 469 318 423 606 730 325 alena.pecinova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Petráková Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Pavla Hanušová 469 318 422 702 148 819 pavla.hanusova(at)ekomonitor.cz