Zkušenosti s novým nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve vazbě na ostatní právní předpisy a jejich aplikace v praxi v ochraně zdraví před hlukem

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který je určen všem, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí, tj. pro ty, kteří hluk měří, modelují či posuzují, odborníky posuzujícími a pracujícími s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického hlukového mapování ČR 2012.

Datum od:
27.03.2012 09:00
Datum do:
27.03.2012 15:00
Místo konání:
Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr
Druh:
seminář

Na semináři budou účastníci seznámeni s dosavadními zkušenostmi s aplikací NV č. 272/2011 Sb. v praxi, s navazujícími metodickými návody pro komunální prostředí a jejich připravenými novelami, aplikací pojmu „stará hluková zátěž“, odrazy a nejistotami měření a výpočtů, novými přístupy WHO a možnostmi hodnocení zdravotních rizik expozice hluku, připravovanými novými právními předpisy v ochraně zdraví před hlukem.
 

Přiložené soubory

Informace:

Pobočka:   Hradec Králové, Škroupova 719/7, PSČ 500 02
  Šimánková Hana 495 842 807 724 384 531 hana.simankova(at)ekomonitor.cz