Akční nabídka duben 2011

čistírna odpadních vod ČOV VZE 4 - cena 28 490,- Kč bez DPH za funkční komplet

a sleva ve výši 10% na všechny typy akumulačních jímek, domovních septiků a biologických dočišťovacích filtrů

 

NEZÁVAZNĚ POPTEJTE, PORAĎTE SE, OBJEDNEJTE

 

 

 

Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výrobačistíren odpadních vodVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, vodoměrné šachtyVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, septikůVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, septiků.Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výrobačistíren odpadních vodVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, vodoměrné šachty Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, septiků. Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, septiků Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, vodoměrné šachty Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, septiků. Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výrobačistíren odpadních vod

 

ČOV VZE4  cena 28 490,- Kč bez DPH

cena včetně 20% DPH 34 188,- Kč

Cena obsahuje:

  • ČOV VZE 4 včetně kompletní technologie
  • nástavec do 30 cm s uzamykatelným plastovým víkem
  • membránové dmychadlo
  • doprava do 50 km od Chrudimi zdarma
     

Cena neobsahuje:

  • montáž = 3600,- Kč bez DPH
  • uvedení do provozu = 1200,- Kč bez DPH

 

 

OBJEDNEJTE - POPTÁVKA

   Sleva ve výši 10% na všechny typy akumulačních jímek, domovních septiků a biologických dočišťovacích filtrů.

 Objednáte-li v průběhu platnosti akční nabídky a výrobek potřebujete až později, dodržíme podmínky akce

Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výrobačistíren odpadních vodVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, fltrůVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, čiřičůVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, septiků.Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, nádržíVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, septikůVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, čiřičůVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, vodoměrné šachty

 

Čistírna odpadních vod - foto realizacePodmínky akce - sleva platí pro závazné objednání v průběhu měsíce dubna 2011, tj. objednáte-li výrobek od 4.4.-30.4.2011. Realizace může být následně v průběhu roku.

Slevy se nesčítají.

 

Jak dosáhnout nejvýhodnější ceny?

V případě dodávky ČOV s montáží, za účelem přiznání snížené sazby DPH (10%), se objednatel zavazuje dodat zhotoviteli před uzavřením smlouvy o dílo níže uvedené doklady nejpozději do 14 dnů od podpisu objednávky:

  •  kopii výpisu z katastru nemovitostí, pokud objednatel tento výpis nemá, dodá kopii stavebního povolení či ohlášení stavby, z kterého je patrné, že se jedná o nový rodinný dům nebo rekonstrukci starší budovy
  •  u nových RD i kopii části výkresové dokumentace, kde je uvedena podlahová plocha celého domu (včetně obytné půdy, sklepa a garáže, pokud jsou součástí domu), obytná plocha nesmí přesáhnout 350 m

  

 

Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výrobačistíren odpadních vodVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, fltrůVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, čiřičůVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, septiků.Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, nádržíVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, septikůVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, čiřičůVodní zdroje Ekomonitor Chrudim výroba čistíren odpadních vod, vodoměrné šachty