Analýza rizik - bývalá sběrna starých surovin v Chrudimi

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodavatele analýzy rizik pro areál bývalé sběrny starých surovin a skládky odpadů v Malecké ulici v Chrudimi, který může být kontaminován jak provozem sběrny, tak pozdější navážkou zatím neidentifikovaného materiálu. Pokud se kontaminace prokáže, jednalo by se o riziko pro podzemní i povrchové vody, což by bylo závažné zejména vzhledem k blízkosti chráněného území Ptačí ostrovy.

Město Chrudim úspěšně na tuto akci požádalo o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. O akci informovaly 25. července 2018 internetové Chrudimské noviny.