Dotace na vodovodní infrastrukturu

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu k příjmu žádostí o podporu v rámci programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Pro obce a svazky obcí, které si chtějí postavit vodárenskou infrastrukturu, je připraveno celkem 800 milionů korun. Dotace je určena na budování vodovodů, kanalizací, čistíren a úpraven vody nebo vodojemy.

Příjem žádostí začne 20. září a potrvá do 15. ledna 2019. Žadatel může na svůj projekt získat až 50 milionů korun. Celý program je plánovaný do roku 2022 s rozpočtem 4, 8 miliardy korun.

Výzvu obcím, aby se přihlásily o podporu na výstavbu svých vodárenských soustav, vyhlásilo ministerstvo zemědělství poprvé vloni. Tehdy schválilo 124 žádostí. Zájem měly hlavně malé obce o vybudování vodovodů a kanalizací.

Podmínky aktuální výzvy zveřejnilo Ministerstvo zemědělství na svých stránkách:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/