Ekologická újma - právní předpisy, metodické pokyny, hodnocení rizik, finanční zajištění

       

Ekologic ká újma - poradenství, služby pro Vás

Srdečně Vás zveme  na seminář, jehož programem chceme rozšířit a prohloubit Vaše znalosti a informace o právních předpisech, které se týkají předcházení a nápravy ekologické újmy, způsobů hodnocení rizik ekologické újmy a finančního zajištění preventivních a nápravných opatření. Přednášejí odborníci, kteří se podíleli na přípravě příslušných legislativních norem, i odborníci, kteří otázky spojené s ekologickou újmou řeší v praxi.

Vložné 980,- Kč včetně DPH

Datum od:
26.10.2012 09:00
Datum do:
26.10.2012 14:00
Místo konání:
Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr
Druh:
seminář

Seminář je připravován pro provozovatele, na něž se vztahuje zák. č. 167/2008 Sb. a související právní předpisy, pro podnikové ekology, právní kanceláře a poradenské firmy pracující v oblasti životního prostředí a pro zástupce příslušných orgánů státní správy. V programu je počítáno s dostatečným prostorem pro diskusi.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Přiložené soubory