ENVISHOP 2012

Na rok 2012 jsme ve spolupráci se společností EPS, s.r.o., připravili cyklus jednodenních workshopů, jejichž program je sestavován tak, aby k jednotlivým úžeji zaměřeným tématům ochrany životního prostředí přinesl co nejhlubší teoretické i praktické informace a aby přednášenou tématiku postihl v co nejširších souvislostech.

Pro první pololetí jsou připraveny workshopy Chlorované ethyleny v životním prostředí (28.2., Chrudim), Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích (20.3., Praha), Bioremediace (28.3., Kunovice) a Životní dráha kontaminované lokality (21.6.) Kunovice. Ve druhé pololetí se uskuteční workshopy Kombinované sanační technologie, Hodnocení stavu životního prostředí a SWOT analýza sanačních technologií.

Programy jednotlivých workshopů jsou postupně uveřejňovány v rubrice Semináře/Kalendář akcí. Zájemcům na vyžádání rádi poskytneme bližší informace.

Srdečně zvou organizátoři.