ENVISHOP 2012 - Životní dráha kontaminované lokality 21.6.2012

Přijměte pozvání na čtvrtý workshop Životní dráha kontaminované lokality, který se koná 21. června v Kunovicích. Těžištěm úvodní části workshopu bude zamyšlení nad objektivitou popisu kontaminované lokality, tj. nad objektivitou chemického popisu, popisu geologického pozadí, autochtonních mikroorganismů atd. V další části programu budou účastníci seznámeni s nově vydaným metodickým pokynem MŽP Indikátory znečištění a s metodou LCA.

Datum od:
21.06.2012 09:00
Datum do:
21.06.2012 15:30
Místo konání:
Kunovice, Podnikatelský inkubátor (PIK)
Druh:
seminář

Těžištěm úvodní části workshopu bude zamyšlení nad objektivitou popisu kontaminované lokality, tj. nad objektivitou chemického popisu, popisu geologického pozadí, autochtonních mikroorganismů atd. V další části programu budou účastníci seznámeni s nově vydaným metodickým pokynem MŽP Indikátory znečištění a s metodou LCA. V závěru workshopu budou předneseny informace o metodách ekotoxikologického hodnocení kontaminované lokality.

Přednášejí Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o, Mgr. Petr Kozubek, ENACON, s.r.o., Ing. Jiří Tylčer, CSc., AQD-envitest, s.r.o., doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha a Ing. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s.

 

Přiložené soubory

pozvánka