Fyziologie práce a mikroklimatické podmínky na pracovišti - Hradec Králové - 4.10.2011

Srdečně zveme na odborný seminář s tématikou pracovního prostředí.

Seminář je určen:

  • pracovníkům, kteří se věnují problematice hodnocení rizik v pracovním prostředí
  • odborně způsobilým osobám k zajišťování úkolů v oblasti BOZP (OZO BOZP)
  • pracovníkům provádějícím měření pracovního prostředí
  • vedoucím pracovníkům
 
Kdy:     od 04.10.2011 09:00 do 04.10.2011 15:00
 
 
Kde:    Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. z loňského roku mění limity v posuzování fyzické zátěže. Jednostranná lokální svalová zátěž je jedna z nejčastějších příčin nemocí z povolání. S tím souvisí pracovní poloha při práci. Optimální navržení ergonomického uspořádání pracoviště a rozložení činností ve směně je vhodné preventivní opatření.

Změny v legislativě se týkají také posuzování mikroklimatických podmínek (dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce, režim práce a bezpečnostních přestávek a výpočet ztráty tekutin.

Přihláška:

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 27. 9. 2011 poštou na adresu:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., provozovna Hradec Králové, Škroupova 719/7, 500 02 Hradec Králové.

Vložné:

Vložné na akci činí 1.620,- Kč včetně DPH 20 %.
Vložné příp. stravné laskavě uhraďte do 27. 9. 2011 na číslo účtu 19-5234530277/0100 u KB Chrudim, variabilní symbol 111004.

V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a občerstvení během semináře (kromě oběda). Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelové restauraci (polévka, hlavní chod, moučník, nápoj) v ceně 120,- Kč.

Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v obchodním rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové, nebo v hotovosti u registrace.
 

Pozvánka Fyziologie práce a mikroklimatické podmínky na pracovišti - Hradec Králové - 4.10.2011

Přihláška na seminář - Fyziologie práce a mikroklimatické podmínky na pracovišti - Hradec Králové - 4.10.2011