ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona o vodách, o ochraně ovzduší, o odpadech a o obalech "POKROČILÍ"

Kdy: 26.01.2012 09:00, kde: Hradec Králové, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který je určen účastníkům, kteří již ohlašovali prostřednictvím ISPOP a mají zájem o informace k dalším ohlašovacím povinnostem z oblasti životního prostředí plněných prostřednictvím ISPOP.

pozor - Změna místa semináře
Datum od:
26.01.2012 09:00
Datum do:
26.01.2012 15:00
Místo konání:
Hradec Králové, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis
Druh:
seminář

Vložné na akci činí 1.530,- Kč včetně DPH 20 % (1275,- Kč bez DPH). Celková cena v případě zajištění oběda (vložné 1530,- Kč + oběd 120,- Kč) je 1650,- Kč včetně DPH 20% (1375,- Kč bez DPH).

Potřebný a ucelený přehled všech povinností (hlášení OVZDUŠÍ, VODA, ODPADY, OBALY), včetně praktických ukázek, poskytnou odborníci přímo z CENIA a ČHMÚ, kteří se podílejí na vzniku formulářů a přípravě aplikace pro ohlašování.

Každoroční povinnost ohlašování údajů za střední, velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší se již druhým rokem plní výhradně prostřednictvím ISPOP. Pro úspěšné ohlášení je nezbytné použití vlastního založeného účtu na ISPOP, stažení předepsaného formuláře s předvyplněnými údaji, aktualizace stálých údajů a správné doplnění povinných provozních údajů, kontrola a úspěšné odeslání do ISPOP.
Obdobným způsobem budou v r. 2012 plněny i ohlašovací povinnosti v dalších agendách, zejména ohlašování do IRZ, ale také podle zákona o vodách a zákona o odpadech.

Pozvánka

Závazná přednáška