ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona o vodách,o ochraně ovzduší, o odpadech a o obalech

Zveme Vás na seminář, který je určen účastníkům, kteří již ohlašovali prostřednictvím ISPOP a mají zájem o informace k dalším ohlašovacím povinnostem z oblasti životního prostředí plněných prostřednictvím ISPOP.

 

POKROČILÍ   12.01.2012 09:00 do 12.01.2012 15:00   Praha, hotel Populus
         
ZAČÁTEČNÍCI   19.01.2012 09:00 do 19.01.2012 15:00   Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr
         
POKROČILÍ   26.01.2012 09:00 do 26.01.2012 15:00   Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Zákon č. 25/2008 Sb., ukládá subjektům (provozovatelům) povinnost ohlašovat od roku 2012 údaje z oblasti životního prostředí povinně elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
ISPOP umožňuje příjem a zpracování vybraných hlášení v oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich přenos příslušným orgánům veřejné správy.
Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo životního prostředí, provozovatelem ISPOP je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Každoroční povinnost ohlašování údajů za střední, velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší se již druhým rokem plní výhradně prostřednictvím ISPOP. Pro úspěšné ohlášení je nezbytné použití vlastního založeného účtu na ISPOP, stažení předepsaného formuláře s předvyplněnými údaji, aktualizace stálých údajů a správné doplnění povinných provozních údajů, kontrola a úspěšné odeslání do ISPOP.
Obdobným způsobem budou v r. 2012 plněny i ohlašovací povinnosti v dalších agendách, zejména ohlašování do IRZ, ale také podle zákona o vodách a zákona o odpadech.
V průběhu semináře Vám potřebné informace poskytnou pracovníci CENIA a ČHMÚ, kteří se podílejí na vzniku formulářů a přípravě aplikace pro ohlašování.