Návrh nařízení EP - opětovné využívání vody

Dne 12. února 2019 schválil Evropský parlament návrh nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody (PS_TA-PROV(2019)0071 - Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***I). Návrh definuje minimální normy kvality recyklované vody pro zavažování zemědělských ploch. V souvislosti s tímto návrhem vyzval EP Komisi k úvahám, zda a za jakých podmínek by recyklovaná voda mohla být používána i k dalším účelům.