Nové zařízení pro snadnější manipulaci s biomasou

Od roku 2015 společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. každoročně provádí v místním maloplošném chráněném území PR Habrov managementové zásahy podporující biodiverzitu lučních ekosystémů (tedy mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhenatherion elatioris). V podstatě se jedná o kosení dvou navazujících lokalit nazývaných „Na Hradech“ a „Třešňovka“, včetně likvidace biomasy. Vzhledem k charakteru lokality (tzn., že se jedná o suché partie území s absencí podmáčených stanovišť) se zde provádí kosení pomocí mechanizace. Pro zintenzivnění prací (snadnější sběr biomasy) společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. pořídila obraceč typu OP-1.32 výrobce pana Ing. Pavla Kovaříka. Fotografie z prací v Habrově jsou v naší fotogalerii na adrese http://www.ekomonitor.cz/fotogalerie/nove-zarizeni-pro-snadnejsi-manipulaci-s-biomasou