Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice

Zlepšování odborných znalostí úředníků ve státní správě v oblasti řízení kvality ovzduší - ojedinělá příležitost odborného vzdělávání. Semináře budou probíhat od ledna 2013 do února 2014. O přesných termínech a místech konání Vás budeme informovat v prosinci 2012

 

Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a příspěvku ze státního rozpočtu je pod gescí odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR uskutečňován projekt „Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice“ (zkrácený název projektu „Efektivní řízení kvality ovzduší“).

V jeho rámci je připraven a pilotně odzkoušen vzdělávací program ve formě série odborných seminářů. Semináře jsou určeny pracovníkům ochrany ovzduší a integrované prevence krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, dále Ministerstva životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt je koncipován jako jednorázový a bezplatný. Účastníci hradí pouze dopravu do a z místa konání. Semináře se budou konat na 5 místech v rámci ČR, aby byla zajištěna dobrá dostupnost ze všech částí republiky.

Po jeho skončení v roce 2014 budou na základě zhodnocení a výstupů projektu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR upraveny požadavky na zvláštní odbornou způsobilost úředníků na úseku ochrany ovzduší, aby byla zajištěna nezbytná odborná úroveň pracovníků v oblasti ochrany ovzduší. Školení, která budou po skončení tohoto projektu nabízena, již bude nutno plně financovat z rozpočtu jednotlivých úřadů, příp. samotnými úředníky. Tento projekt tedy nabízí atraktivní příležitost zvýšení technických znalostí úředníků a tím zefektivnění jejich práce a to s minimálními náklady a na vysoké odborné úrovni.

.

 

 

Přímé kontakty

  Oddělení seminářů:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail: ekomonitor(at)ekomonitor.czseminare(at)ekomonitor.cz
 
 
  Telefon: Mobilní telefon: E-mail:
  Halousková Olga 469 318 423 602 624 510 olga.halouskova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Kánská Klára 469 318 421 602 141 508 klara.kanska(at)ekomonitor.cz
  Ing. Holcová Michaela 469 318 422 724 528 170 michaela.holcova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Pecinová Alena   606 730 325 alena.pecinova(at)ekomonitor.cz
  Bc. Veselá Jana     jana.vesela(at)ekomonitor.cz