Pardubický kraj hodlá bojovat proti suchu

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo v únoru 2018 vyčlenění částky 2 mil. Kč na realizaci opatření, jež mají pomoci regionu v boji proti suchu, čímž navazuje na Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, kterou schválila vláda České republiky v červenci 2017.

Podle vyjádření hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického jsou některé části Pardubického kraje ohroženy suchem podobně jako například jih Moravy nebo severozápadní oblasti Čech, a proto kraj plánuje založení spolku, který se bude této problematice věnovat. Radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil objasnil, že spolek by měl především zajistit výzkum složek krajinné sféry, navrhnout koncepci a konkrétní opatření pro adaptaci území Pardubického kraje na změnu klimatu, zajišťovat metodickou podporu veřejných institucí z hlediska dopadů klimatických změn a návrhů adaptačních opatření a podporovat aktivní a zodpovědný přístup odborné i laické veřejnosti k životnímu prostředí. Kromě toho by měl také organizovat semináře a podobné vzdělávací akci k dané problematice.