Podnikatelský plán „Rybí farma Nyamonie, Keňa – Siaya“, Keňa

Česká rozvojová agentura podpořila v režimu de minimis v rámci dotačního titulu Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor na rok 2018 podnikatelský plán naší společnosti s názvem Rybí farma Nyamonie, Keňa – Siaya. Prvním úkolem byl výběr pozemku pro rybí farmu, kde se má chovat tilápie nilská. Krmivy by měly být odpadní zemědělské suroviny a roční produkce ryb by se měla pohybovat do 30 tun ročně, při čemž by ryby měly být cenově schopné konkurence ve srovnání s dovozy z Číny. Významným přínosem našeho projektu je vytvoření pracovních míst ve zvolené lokalitě v oblasti západní Keni.