Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží - seminář - 12.-13.6.2012

Srdečně zveme: Odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP zve odbornou veřejnost na další ze seminářů spolufinancovaných z PO 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti. Seminář se koná v hotelu Populus v Praze ve dnech 12.-13. června 2012 a kromě novinek z oblasti podpory 4.2 OPŽP Odstraňování starých ekologických zátěží přinese zejména nové informace o Národní inventarizaci kontaminovaných míst.

 

Datum od: 12.06.2012 09:00
Datum do: 13.06.2012 13:00
Místo konání: Praha, hotel Populus
Druh: seminář

Program semináře budou tvořit bloky:

  • Inventarizační projekty v Evropě a v ČR
  • Metodika celostátní inventarizace (výsledek 1. etapy projektu NIKM)
  • Aplikační podpora inventarizace kontaminovaných míst
  • Informační systém evidence kontaminovaných míst a prezentace informací
  • Podpora inventarizace kontaminovaných míst metodami dálkového průzkumu Země

Úvod semináře tvoří referáty ředitele odboru OEREŠ MŽP Ing. Karla Bláhy, CSc. "NIKM a státní politika ŽP" a přednáška vedoucí odboru ochrany přírody a odpadů SFŽP Mgr. Lenky Melounové "OPŽP, oblast podpory 4.2.

Účast na odborném programu semináře je bezplatná (seminář je financován z PO 8 OPŽP - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti). Účast je podmíněna přihláškou. Poplatek 150,- Kč se vztahuje pouze na účastníky, kteří se přihlásí k účasti na večerní koktejl (12.6.) spojený s kuloárovou diskusí.

 

Pozvánka | Přihláška