Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 prošla poslaneckou sněmovnou v prvním čtení novela zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR.

Novela zákona chce umožnit převod prostředků privatizace do státního rozpočtu (například na úhradu navýšení důchodů). Jedná se přitom o finanční prostředky, které by měly být prioritně určeny na sanaci ekologických škod, k jejichž likvidaci se stát při privatizaci podniků v devadesátých letech zavázal. Problematika ekologických zátěží přitom není ani zdaleka vyřešena (celková výše státních garancí na odstranění starých ekologických škod činila ke konci loňského roku částku 141,3 miliardy korun) a jejich řešení tak může být tímto návrhem poměrně ještě více ohroženo a zkomplikováno.

Návrhem zákona se bude v nejbližších týdnech zabývat sněmovní Rozpočtový výbor, na plénum poslanecké sněmovny se pak zákon vrátí pravděpodobně v měsíci červnu nebo po letních prázdninách.

Podrobnější informace k průběhu projednávání zákona je možno najít na webových stránkách http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=130.