Poslaneckou sněmovnou prošla novela vodního zákona

Poslanci ve středu 11. dubna 2018 definitivně schválili novelu vodního zákona.

Ta obsahuje pouze několik dílčích změn – například převod poplatkové agendy spojené s poplatky za vypouštění odpadních vod z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod, ale i možnost bezplatného čerpání povrchových vod pro lesní školky, možnost zřizovat stanové tábory v záplavových územích a další.

Dříve diskutované zvýšení poplatků za odběr podzemní vody nebo za vypouštění odpadní vody se v novele neobjevilo.

Návrh zákona teď míří k projednání do Senátu.