Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině

Na adrese https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1262-predbezna-trzni-konzultace-k-projektu-potencial-vyuziti-suchych-nadrzi-v-ramci-hospodareni-s-vodou-v-krajine.html zveřejnil web TA ČR informaci o předběžné tržní konzultaci k projektu Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině. Konzultace k projektu, jehož cílem je posouzení možnosti zlepšení odtokových a vláhových poměrů v období nedostatku vody změnou využívání suchých nádrží se bude konat dne 22. 3. 2018. Vstup je bezplatný a na konzultaci se lze přihlásit na adrese uvedené na webu TA ČR.