Projekt pro Kambodžu

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v rámci dlouhodobé spolupráce v oblasti pitných a odpadních vod se společností G-Servis Praha spol. s r. o., která v současné době realizuje projekt prostřednictvím rozvojového partnerství programu B2B v zprostředkovaného Českou rozvojovou agenturou, byla přizvána ke spolupráci na studii proveditelnosti s názvem “Udržitelné a efektivní nakládání s vodami v aglomeraci Sihanoukville, Kambodža”. Cílem projektu bylo zpracování analýzy stavu vodního hospodářství, zaměřené na oblast úpravy a čištění vody ve městě Sihanoukville v Kambodži. Účelem studie proveditelnosti bylo rozpoznání potřeb a rozsahu potenciálního trhu v zemi na modelovém případě vybrané lokality. Projekt byl zaměřen na vědeckou spolupráci včetně průzkumu legislativy v oblasti vodního hospodářství.