Radioaktivní látky v životním prostředí

Publikace přinese informace o charakteristických vlastnostech radioaktivních látek, o přírodních i antropogenních zdrojích radionuklidů, možných rizicích z příjmu radioaktivních látek, o zdrojích znečištění prostředí přírodními i umělými radionuklidy, dále o globální a regionální distribuci a výskytu radioaktivních látek v prostředí, se zvláštním zaměřením na obsah radonu 222, o metodách zneškodňování materiálů kontaminovaných radionuklidy a bude doplněna věcným rejstříkem a rejstříkem zkratek a značek.

 

Předpokládaný rozsah publikace bude cca 80 stran a vyjde na přelomu roku 2011/2012.