Rozptylové studie a jejich využití pro hodnocení zdravotních rizik a v procesu EIA -seminář 1.12.2011

VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář věnovaný problematice rozptylových studií. Přednášky se budou zabývat požadavky na obsah rozptylových studií a jejich využitelnosti při hodnocení zdravotních rizik a v rámci procesu EIA.

 

Datum od: 01.12.2011 09:00
Datum do: 01.12.2011 15:00
Místo konání:   Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

 

 

Seminář účastníkům poskytne přehled nejčastějších chyb při vlastním výpočtu rozptylové studie, dále též z pohledu hodnotitele (státní správy) a autorizovaných osob využívajících rozptylové studie (HRA, EIA). Součástí programu je i přednáška týkající se výpočtových modelů používaných pro zpracování rozptylových studií, včetně použití modelu při výpočtu PM 2,5. V přednáškách bude věnován dostatečný prostor příkladům z praxe.
Seminář je určen zpracovatelům rozptylových studií, autorizovaným osobám k hodnocení zdravotních rizik, držitelům autorizací pro zpracování dokumentací a posudků, státní správě.