Rozšíření projekčních činností Ekomonitor spol. s.r.o.

Nové činnosti pro vás :

Zpracování projektové dokumentace a příprava staveb ve stupních :

územní plány, průzkumy, studie, technologické návrhy, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro realizaci, inženýrská činnost, autorské dozory, technické dozory investora, provozní řády, odborné posudky, technické pomoci.

Pro vodní a vodohospodářské stavby v oblastech :

  • Kanalizace a kanalizační objekty (stokové sítě, čerpací stanice, odlučovače, oddělovače atd.)
  • Čistírny odpadních vod komunální i průmyslové
  • Vodovody a objekty vodovodních sítí (jímací objekty, vodojemy, tlakové stanice, vodoměrné šachty, redukce tlaků atd.)
  • Úpravny vody komunální i průmyslové
  • Bazény, koupaliště, aquaparky a balneoprovozy
  • Rybníky, vodní nádrže, malé a střední přehrady
  • Úpravy toků a vodní objekty (jezy, stupně, přehrážky)
  • Závlahy a závlahové objekty
  • Bioplynové stanice zemědělské i komunální

Kontakt : Ing. Daniel Kotaška, +420 606 623 068