Archiv aktualit

 • 09.04.2019

  Na začátku dubna jsme odeslali do Záporoží vysoce automatizovaný biologický filtr, který bude sloužit k čištění vzduchu z čistírny odpadních vod v dánském pivovaru Carslberg. Biofiltr bude napojen na centrální systém ČOV pivovaru. S délkou téměř 10 m je tento biofiltr zatím největším výrobkem naší plastikářské dílny. Fotografie filtru najdete zde.

 • 09.04.2019

 • 22.01.2019

  V polovině ledna přinesla média informaci o nově připravených principech pozemkových úprav. Podle nich se musí navrhovat řešení, která budou dostatečně účinná v klimatických podmínkách předpovídaných pro druhou polovinu 21. století. Zaměří se tedy na dlouhodobé zadržení vody v krajině, jejich součástí bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody. Nově se budou řešit pozemkové úpravy v několika na sobě navazujících katastrech najednou.

 • 17.12.2018

 • 13.12.2018

  Společnost Vodní zdroje Ekomonitor se v roce 2018 již potřetí zapojila do projektu Burza filantropie, který probíhá na několika místech Pardubického kraje i v některých dalších krajích. Jedná se o platformu pro setkání neziskových organizací, soukromé sféry a veřejné správy, na které neziskovky představují zajímavé projekty, kterými mohou zlepšit život ve svém okolí nebo pomoci potřebným.

 • 03.12.2018

  Česká rozvojová agentura podpořila v režimu de minimis v rámci dotačního titulu Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor na rok 2018 podnikatelský plán naší společnosti s názvem Rybí farma Nyamonie, Keňa – Siaya. Prvním úkolem byl výběr pozemku pro rybí farmu, kde se má chovat tilápie nilská. Krmivy by měly být odpadní zemědělské suroviny a roční produkce ryb by se měla pohybovat do 30 tun ročně, při čemž by ryby měly být cenově schopné konkurence ve srovnání s dovozy z Číny.

 • 03.12.2018

  1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., která mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Novela definuje způsob udělování výjimek vodoprávním úřadem pro případy, kdy realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody, novelizuje správu poplatků a mění či zpřesňuje i další ustanovení starších právních předpisů.

 • 03.11.2018

  Naše společnost i letos podpořila závod TOI TOI CUP 2018  v cyklokrosu, který se 6. 10. 2018 uskutečnil v Hlinsku. Všem vítězům moc gratulujeme.

   

   

  Celý záznam je k vidění na stránkách České televize zde.

 • 04.10.2018

  V polovině srpna letošního roku byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci školy v obci Karavalli, kterou v rámci projektu Energeticky efektivní škola připravilo naše velvyslanectví ve spolupráci s českými firmami. Práce na projektu byly zahájeny již před dvěma lety a týkají se jak zpracování projektové dokumentace, tak dodávek materiálu a technologií. Naše společnost je odpovědná za systém čištění užitkové a odpadní vody.

 • 04.10.2018

  Mezinárodní závod v cyklokrosu TOI TOI CUP 2018, který se koná v sobotu 6. října 2018 v Hlinsku, je již tradičně sponzorován i naší společností. Krátký šot z tohoto závodu bude možno sledovat týž den ve večerním sportovním zpravodajství na ČT 1 a v následujícím týdnu uvede delší záznamy ze závodu ČT Sport. Spolu s pořadateli zveme do Hlinska všechny příznivce cyklokrosu.

 • 13.09.2018

  Město Chrudim pořádalo na přelomu srpna a září letošního roku 2. ročník hudebního festivalu Zlatá Pecka, jehož patronkou je světoznámá mezzosopranistka Dagmar Pecková. O skvěle připravený program s vynikajícími interprety byl velký zájem nejen mezi znalci a obdivovateli vážné hudby. Naše společnost byla jedním ze sponzorů festivalu.

 • 13.09.2018

  Během letošních letních prázdnin se uskutečnil již třetí ročník projektu FUTSAL CAMP. Garanty projektu jsou hráči A týmu chrudimského FK ERA PACK bratři Marešové. ERA PACK je v současné době jediným českým týmem, který se věnuje dětem od útlého věku a který pro děti od 6 do 15 let pořádá letní tréninkové kempy, o něž je velký zájem. Jsme rádi, že jsme společně s dalšími partnery projektu přispěli k úspěšné realizaci letošních pěti turnusů. Více o futsalových kempech zde.

 • 25.08.2018

  Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu k příjmu žádostí o podporu v rámci programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Pro obce a svazky obcí, které si chtějí postavit vodárenskou infrastrukturu, je připraveno celkem 800 milionů korun. Dotace je určena na budování vodovodů, kanalizací, čistíren a úpraven vody nebo vodojemy.

 • 23.08.2018

  Ve spolupráci s Úřadem pro rybolov a vodní zdroje (BFAR) jsme mapovali současný stav zdrojů znečištění a odvodu odpadních vod v přímořských obastech Filipín a přispěli tak k realizaci Projektu studie proveditelnosti - Investice do čistíren odpadních vod pro veřejné zdraví a udržitelnou produkci akvakultury v municipalitách Ivisan a Sapin v provincii Capiz na filipínském ostrově Panay. Projekt je součástí programu B2B rozvojového partnerství.

  Bližší informace lze nalézt zde.

 • 29.07.2018

  Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodavatele analýzy rizik pro areál bývalé sběrny starých surovin a skládky odpadů v Malecké ulici v Chrudimi, který může být kontaminován jak provozem sběrny, tak pozdější navážkou zatím neidentifikovaného materiálu. Pokud se kontaminace prokáže, jednalo by se o riziko pro podzemní i povrchové vody, což by bylo závažné zejména vzhledem k blízkosti chráněného území Ptačí ostrovy.

 • 29.07.2018

  Naše společnost se v letošním roce již potřetí zapojila do Burzy filantropie v okrese Chrudim. Burza filantropie je nástroj k podpoře neziskových organizací, které v jejím rámci prezentují své projekty a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. V letošním ročníku se o podporu ucházelo celkem 10 projektů, finálového kola se potom účastnilo 5 projektů neziskových organizací.