Archiv aktualit

 • 22.12.2015

  Všem našim zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům přejeme klidné a veselé Vánoce a pohodový nový rok.

  Vedení společnosti a kolektiv zaměstnanců

 • 15.12.2015

  V roce 2015 naše společnost realizovala managementové zásahy zaměřené na zvýšení biodiverzity lučních ekosystémů na dvou lokalitách v přírodní rezervaci Habrov, která patří mezi ekologicky a biologicky hodnotná území na Chrudimsku. Managementové zásahy spočívaly v provádění kosení na dvou navazujících lokalitách v PR Habrov s názvem „Na Hradech“ a „Třešňovka“.

 • 07.12.2015

  Společnost Vodní zdroje Ekomonitor se jako hlavní subdodavatel podílela na geologických průzkumných pracích, které na území města Červený Kostelec proběhly v průběhu roku 2015 v rámci akce nazvané „Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec“. 

  Cílem projektu bylo zmapovat pozemky města Červený Kostelec z důvodu ověření existence tzv. staré ekologické zátěže, kterou tvoří chlorované uhlovodíky, pocházející ze strojírenského a textilního průmyslu a používané historicky jako odmašťovadla.

 • 02.12.2015

  Obec Bor u Skutče je jednou z bran do Přírodní rezervace Maštale, která je jednou z turistických atrakcí v našem kraji. Ne už tak skládka pneumatik na okraji obce v areálu bývalého zemědělského družstva, kde je „k vidění“ velké množství shořelých i celých pneumatik (přibližně 3.447 m3 o hmotnosti cca 2.750 tun), a dále obrazovky starých televizorů (cca 18 tun), azbestové části střechy (cca 2 tuny) a další odpad.

 • 28.11.2015

  V rámci Operačního programu životní prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj (Prioritní osa 3 – Zpracování odpadu, Oblasti podpory 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže) jsme zpracovali Projekt realizace průzkumných prací a analýzy rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod.

  Město Havlíčkův Brod ve svém katastrálním území eviduje několik černých skládek.

 • 25.11.2015

  Od konce února 2015 probíhala v Bojanově výstavba nové čistírny odpadních vod. Generálním dodavatelem stavby, jejíž celková investice činila 43,7 mil. Kč bez DPH, bylo sdružení firem „Sdružení Bojanov – ČOV a kanalizace“, reprezentované vedoucím účastníkem sdružení společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., a dále firmou ZEPRIS, s.r.o.

 • 24.11.2015

  Naše společnost se ve druhé polovině měsíce října zúčastnila dvou zahraničních veletrhů, na nichž představila svoji nabídku výrobků a služeb.

 • 09.09.2015

  Od 15. 9. 2015  byl opět uzavřen železniční přejezd v Píšťovech před areálem naší společnosti.

  Od úterý 29. 9. 2015 bude přístup k naší společnosti možný již přes železniční přejezd před naší společností.

  Po dobu této uzavírky Vás prosíme, abyste k příjezdu do naší společnosti využívali příjezd od obchodního domu Tesco s napojením na polní cestu.

  Omlouvám se za způsobené komplikace.

 • 04.09.2015

  Naše společnost realizuje pro Jihomoravský kraj veřejnou zakázku „Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec“.   Monitoring přirozené atenuace probíhá v období od 2. čtvrtletí 2011 do 4. čtvrtletí 2015 v pravidelných tříměsíčních cyklech, včetně rezervního sanačního čerpání od května 2013 do září 2015.

 • 01.09.2015

  Rádi bychom Vás jako sponzoři akce pozvali na Třetí tatínkův úžasný dětský den, který se uskuteční 5. září 2015 v 10:00 v areálu Záchranné stanice Pasíčka v Proseči u Skutče.

   

 • 28.08.2015

  Metodika a zařízení pro zasakování teplé vody v rámci sanačního průzkumu TA04021132

  Obecným cílem projektu je vytvoření původní metodiky a zařízení pro zasakování teplé vody do horninového prostředí, kde tato metodika a toto zařízení budou určeny k sanačnímu průzkumu na lokalitách připravovaných pro realizaci nápravného opatření. Pro dosažení tohoto cíle bude v rámci projektu připraven provázaný soubor inženýrských výpočtů, modelových experimentů a terénních zkoušek.

  Dílčí cíle projektu zahrnují:

 • 11.08.2015

  Zachovalou kartotéku A4 kovovou čtyřzásuvkovou s rozměry (výška 135,5 cm, hloubka 59 cm a šířka 41,5 cm) s centrálním zámkem.

  Máme na prodej 9 ks (5 bez možnosti zamykání – chybí klíč a 4 vč. klíče k uzamčení kartotéky).

  Cena kartotéky s klíčem 1500 Kč + DPH, tedy 1815 Kč.

  Cena kartotéky bez klíče 1400 Kč + DPH, tedy 1694 Kč.

  Zájemci o kartotéky se více informací mohou dovědět od paní Boženy Haincové, 602 387 218, bozena.haincova@ekomonitor.cz.

 • 05.08.2015

  V rámci veřejné zakázky pro Českou školní inspekci proběhlo od září 2014 do května 2015

  559 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 10 629 učitelů z mateřských škol, základních škol, středních škol a gymnázií.

 • 27.07.2015

  Oprava železničního přejezdu před naší společností se bohužel opět prodlužuje až do 5.8.2015. K příjezdu k nám, prosím stále využívejte polní cestu - je značena cedulemi s naším logem.

 • 21.07.2015

  V rámci finanční podpory Operačního programu Životní prostředí byl v obci Struhařov (Středočeský kraj, okres Benešov) realizován podrobný hydrogeologický průzkum s názvem: „Obec Struhařov hydrogeologický průzkum – provedení vrtů ST-7 a ST-8 za účelem posílení zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“.

 • 18.07.2015

  Vážení obchodní partneři, kolegové a zaměstnanci,

  od 18.7.2015 do 27.7.2015 bude uzavřen železniční přejezd před naší společností. Tedy nebude možné přijet do areálu společnosti přímo.

  Je možné přijet před VZ Ekomonitor přes polní cestu od Píšťov viz vyznačená (modrá) trasa.

  Pokud jedete z Chrudimi je možné na kruhovém objezdu u supermarketu Tesco, odbočit na cestu do Píšťov a následně využít polní cestu viz vyznačená (červená) cesta.

  Těšíme se na setkání v naší společnosti a omlouváme se za způsobené komplikace.

 • 01.07.2015

  V období od 1.8.2014 do 31.1.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích v rámci projektu podpořeno v naší společnosti pracovní místo na SÚPM za 54.000 Kč.

 • 19.06.2015

  Revitalizační opatření v dolní části toku Šporky spočívalo ve vytvoření stabilních tůní v levobřežní nivě, které budou rozvíjet stávající mokřadní stanoviště. Hlavní tůň je navržena jako boční a je napájena z toku Šporky s následným odtokem zpět do hlavního koryta. Hlavní tůň je doplněna o 3 menší samostatné tůně.

 • 13.06.2015

  Dne 13. 6. 2015 ve 13:00 ve Dvoře Králové proběhl slavnostní křest gepardích mláďat. Kmotři byli symbilicky zvoleni z různých kontinentů, kultur i náboženství. Každý kmotřenec obdržel jméno významné pro danou oblast či kulturu. Vedení ZOO také oficiálně poděkovalo BIOANALYTICE CZ za finanční výpomoc při chovu gepardů.

 • 10.06.2015

  23. října 2014 se narodilo samici Darili pět mláďat gepardů a poprvé v historii chovu gepardů v královédvorské zoo se povedlo odchovat všechna.

  Naše spolupracující společnost Bioanalytika CZ se stala adoptivními rodiči geparda Tarry a geparda Spirita.

  Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní křest těchto paterčat, který se uskuteční 13. června 2015 ve 13:00 u výběhu našich chráněnců v pavilonu šelem. Můžete se podívat nejen na slavnostní křest, ale i na vernisáž kreseb Joy Adamsové.