Stát spouští dotační program na využívání dešťové vody

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí spouští dotační program, kterým chce motivovat k většímu využívání dešťové vody a tím i šetření vody pitné.

Dotace by měla být poskytována ve třech oblastech:

ZALÉVÁNÍ:

V této kategorii bude možné žádat na zahradní nádrže určené na zachytávání dešťové vody s dostatečným objemem (minimálně 2 tisíce litrů) k zalévání;

  • dotace bude určena majitelům domů žijícím v obcích, kde se řeší akutní nedostatek vody a platí omezení využívání pitné vody;
  • stát by měl platit až 50 % nákladů – nejvýše však 20 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3.500 Kč/m3 podle velikosti nádrže.

ZALÉVÁNÍ A SPLACHOVÁNÍ:

V této kategorii bude muset mít zahradní nádrž kromě rozvodů určených k zalévání zahrady také propojení ke splachování toalet v domě;

  • dotace bude určena pro všechny majitele rodinných a bytových domů (včetně novostaveb);
  • stát by měl platit až 50 % nákladů – nejvýše však 30 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3.500 Kč/m3 podle velikosti nádrže.

ZALÉVÁNÍ VODOU ZE SPRCHY:

V této kategorii bude podporován systém, ve kterém bude využita i přečištěná odpadní voda (z umyvadla, sprchy, vany, pračky nebo myčky) ke splachování i zalévání;

  • dotace bude určena pro zájemce, kteří se chystají stavět, ale zapojit se mohou i majitelé již existujících domů;
  • stát by měl platit až 50% nákladů – nejvýše však 60 tisíc korun fixní částky (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 tisíc korun (bez kombinace s využitím srážkové vody) + proměnné částky 3.500 Kč/m3 podle velikosti nádrže + 10 tisíc korun na projektovou přípravu.

Žádosti mohou zájemci o dotace elektronicky podávat od 29. května prostřednictvím interaktivního formuláře. Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách www.dotacedestovka.cz.

Na celý program je v současné době vyčleněno 100 milionů korun, podle informace ministra životního prostředí by měl být program na lepší hospodaření s dešťovou vodou ještě finančně posílen.