Stav nouze - odklad ohlašovacích povinností

Ministerstvo životního prostředí umístilo dne 19. března na své internetové stránky informaci o odložení ohlašovacích povinností pro soukromou i veřejnou sféru o tři měsíce. Tyto povinnosti nelze odložit plošně, proto MŽP vydalo pokyn České inspekci životního prostředí, aby za nesplnění ohlašovacích povinností (týká se např. souhrnných údajů podle zákona o odpadech, ročních zpráv o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik apod.), které měly termín v březnu a dubnu 2020, neukládala až do 30. června 2020 žádné sankce. MŽP rovněž požádalo krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které mají rovněž některé kompetence k uložení pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti, aby v uvedených případech zaujaly obdobný přístup.

Úplnou informaci si prosím přečtěte zde.