Tempo odstraňování ekologických škod se státní garancí je pomalé

Vláda ČR projednala na svém jednání 18. dubna 2018 pravidelnou pololetní informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků k řešení ekologických závazků při privatizaci, v tomto případě za období od 1. července do 31. prosince 2017.

Z materiálu vyplývá, že v roce 2017 ministerstvo financí investovalo jednu z historicky nejnižších částek na likvidaci ekologických škod, a to 727 milionů Kč. Za období posledních tří let tak na úhradu ekologických škod směřovala částka, která je v souhrnu nižší, než byly investované částky v jednotlivých letech před rokem 2013.

Navzdory snižujícímu se tempu likvidace škod ministerstvo financí, které je odpovědné za naplňování smluv a odstraňování starých zátěží, v roce 2016 opakovaně slíbilo na likvidaci ekologických škod částky větší, a to pro roky 2017, 2018 a 2019 zakázky za zhruba až 2,5 miliardy korun ročně.

Celková výše státních garancí na odstranění starých ekologických škod činila ke konci loňského roku 141,3 miliardy korun.