Těžba a její dopady na životní prostředí IV - 18.-19. 9. 2012

Organizační výbor vyzývá všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné referáty a plakátová sdělení. Přihlášky referátů a posterů odešlete laskavě zároveň s předběžnou přihláškou na adresu společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., popř. na e-mailovou adresu: klara.kanska@ekomonitor.cz do 31.5.2012.

Datum od:
18.09.2012 09:00
Datum do:
19.09.2012 14:00
Místo konání:
hotel Centro, Hustopeče
Druh:
konference

Čtvrtý ročník konference přitáhne pozornost nejen odbornými tématy, ale i exkurzí do okolí Pezinku - Perneku na Slovensku, kde navštívíme oblast po historické těžbě antimonu, zlata a pyritu. Součástí exkurze bude i malá ochutnávka místních vín, hlavně z okolí města Modra.
 

Tematické bloky konference

  • Legislativa spojená s těžbou nerostných surovin a těžebním odpadem
  • Hodnocení vlivu a analýza rizika těžby nerostných surovin na životní prostředí
  • Nové perspektivy těžby nerostných surovin
  • Rekultivace, revitalizace a sanace oblastí postižených těžbou
  • Problematika důlních vod a nakládání s nimi
  • Podzemní zplyňování uhlí

Předběžný program

18.9.2012 09:00-14:00 odborný program
18.9.2012 14:00-18:00 odborná exkurze v obci Pezinok, kde probíhala těžba Sb, zlata a pyritu
18.9.2012 19:00-01:00 společenský večer v hotelu Centro
19.9.2012 09:00-14:00 odborný program
 

Programový výbor konference

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (MU Brno)
doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. (TU Liberec)
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. (VŠCHT Praha)
RNDr. Kamila Trojáčková (DIAMO, s.p.)
Mgr. Peter Šottník, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
Mgr. Bronislava Voleková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)

 

Přiložené soubory