Tříletý dotační plán pro obce

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí představilo na začátku dubna 2018 tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky.

Tento plán počítá s vyhlášením celkem 40 dotačních výzev, a žadatelé, kterými mohou být především obce a města, mohou vyčerpat finance v objemu přes 8 miliard korun, které budou uvolněny z prostředků SFŽP.

První výzvy by se měly rozběhnout již během měsíce dubna, do konce roku 2018 se předpokládá vyhlášení celkem 17 výzev.

Jednou z největších priorit je dostatek kvalitní vody, peníze by tedy měly směřovat na výstavbu kanalizací a ČOV, výstavbu vodovodních sítí, budování nových zdrojů vody atd.

Další velkou prioritou je zdravé životní prostředí v lidských sídlech – do této oblasti by se měly řadit projekty na snižování zápachu a emisí těžkých kovů ze stacionárních zdrojů znečištění, podpora vozů na alternativní pohony, ale i snižování světelného smogu v chráněných krajinných oblastech.

I nadále by měly zůstat dotace na likvidaci nelegálních skladů a skládek nebezpečných odpadů, kde je původce neznámý, obnovu a zakládání zeleně v obcích, enviromentální výchovu a vzdělávání atd.

Rámec Národního programu Životní prostředí je k dispozici na webových stránkách https://www.narodniprogramzp.cz