Účastníme se programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor na Filipínách

Ve spolupráci s Úřadem pro rybolov a vodní zdroje (BFAR) jsme mapovali současný stav zdrojů znečištění a odvodu odpadních vod v přímořských obastech Filipín a přispěli tak k realizaci Projektu studie proveditelnosti - Investice do čistíren odpadních vod pro veřejné zdraví a udržitelnou produkci akvakultury v municipalitách Ivisan a Sapin v provincii Capiz na filipínském ostrově Panay. Projekt je součástí programu B2B rozvojového partnerství.

Bližší informace lze nalézt zde.