Vládní návrh novely zákona pro boj se suchem

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravilo novelu vodního zákona, kterou dne 8. července 2019 schválila vláda.

Novela má řešit zejména postup krajů a celé republiky při déletrvajícím suchu. Jednotlivé kraje podle ní budou mít povinnost vytvořit plány pro zvládání sucha a nedostatku vody a vznikne i plán platný pro celou republiku. Plány by měly mimo jiné obsahovat popis a mapy vodních zdrojů, možnosti propojitelnosti vodohospodářských soustav, mapy vodárenských soustav, návrhy postupů a opatření pro zvládání sucha.

Vyhlašovat se podle novely zákona mají stavy sucha, vážnější stav nedostatku vody a krizový stav.
Novelou budou také stanoveny priority pro zásobování vodou v období jejího nedostatku tak, aby bylo přednostně zajištěno zásobování důležitých objektů a obyvatelstva.

Novinkou budou komise pro období sucha, jejichž členy mají být pracovníci ministerstev, krajů, správců povodí, ČHMÚ, hygieniků, hasičů a policie. Krajské komise mají být zřízeny do tří měsíců od nabytí účinnosti zákona, ústřední komisi zřídí vláda. Komise budou oprávněny v případě potřeby upravit, omezovat nebo i zakázat nakládání s vodami.

Novela vodního zákona počítá rovněž s novelizací zákona o vodovodech a kanalizacích, která by měla provozovatelům vodovodů umožnit omezit nebo přerušit dodávky pitné vody v době vyhlášení stavu jejího nedostatku.

Je otázkou, zda vládní návrh novely vodního zákona projde Sněmovnou. Opozice se k němu staví kriticky, namítá například, že kompetence komisí mohou vést ke korupci a prosazování práv silnějších subjektů a že je zapotřebí především změnit způsob hospodaření na zemědělské a lesní půdě.