Voda pro Irák - studie proveditelnosti

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. obdržela v rámci programu B2B od České rozvojové agentury finanční prostředky na zpracování Studie proveditelnosti „Vodní nádrž Khray nwe – zdroj vody pro město Harir, provincie Shaqlawa, Irák“. Studie pomáhá řešit problémy se zásobením vodou pro obce poblíž města Harir, které trpí nedostatkem jak pitné vody pro obyvatelstvo, tak vody pro zemědělství – chov dobytka a závlahy zemědělských plodin. Nedostatek nezávadné pitné vody má dopad především na nejchudší vrstvy obyvatelstva, které nemají možnost ani příležitost se efektivně bránit. Projekt by měl být nápomocný ke zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů jak pro zavlažování, tak pro pitné a užitkové účely. Projekt má i další přínos, posílení a ochranu komunity tím, že zlepšuje jejich živobytí a zvyšuje produkci potravin a přístup lidí k nim. Hlavním cílem realizace studie proveditelnosti vodní nádrže Khray nwe je zejména obnovení pracovních kontaktů a vytvoření podmínek pro dlouhodobou spolupráci při projekční a expertní činnosti a otevření dveří pro dodávky technologických komponent a celků z ČR při výstavbu vodních nádrží v Iráku. V neposlední řadě bude realizací studie získáno lokální know-how, použitelné i pro jiné lokality, v kooperaci s know-how mohou vzniknout nová pracovní místa a v rámci zemědělské sféry i další podnikatelské subjekty, které mohou oživit místní ekonomiku.

V rámci této zahraniční cesty byla řešena s kolegy ze společnosti Bioanalytika CZ, s.r.o. studie proveditelnosti, na kterou byla také získána finanční podpora od České rozvojové agentury ČR v rámci programu B2B. Jedná se o projekt  „Zajištění dodávky pitné vody pro město Baharka, Irák“, kdy ve spolupráci s místním partnerem společností Rubar company, Ltd. bude řešena akumulace vody pro město Baharka a její přilehlé části. V rámci setkání se zástupci místní municipality byly vytipovány další klíčové lokality, které je nutné řešit. Zejména se jedná o lokality, kde není řešeno odpadové hospodářství ani svod odpadních vod. V závěrečné zprávě předkládané studie se na základě podnětů představitelů města Baharka předpokládá řešení nejen akumulace vody,  ale i odkanalizování lokality pro místní komunitu.

Fotografie z obou lokalit najdete zde.