Zlatý certifikát pro integrovaný systém řízení

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. obdržela v roce 2012 zlatý certifikát pro integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Certifikované činnosti společnosti jsou:

- Geologické práce v oblasti hydrogeologie - sanace

- Inženýrské a poradenské činnosti v oblasti životního prostředí a hydrogeologie

- Dodávání a montáž zařízení pro úpravu užitkových a pitných vod

- Výroba, dodávání a montáž prefabrikovaných čističek odpadních vod

Každým rokem pak následně probíhá ve společnosti dozorový audit, jehož cílem je sledovat, do jaké míry společnost naplňuje články norem a nastavený sytém řízení svých činností.

V letošním roce proběhl dozorový audit ve dnech 18. - 19. května 2013 za přítomnosti auditorů společnosti CQS.

U auditu byla taktéž přítomna OZO Ing. Zdeňka Shejbalová, společnost VZE zastupoval představitel vedení pro ISŘ Ing. František Kopecký. 

Prvním krokem auditorů bylo seznámení se zprávou o přezkoumání ISŘ vedením společnosti, dále se zaměřili na způsob vypořádání nedostatků z minulého auditu, prověřeny byly i ostatní dokumenty, směrnice a registry ISŘ.
 

Články norem byly konkrétně aplikovány na dvou zakázkách společnosti:

Ohrožení vodních zdrojů Jankovice a Brloh a Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim.

Výrobní procesy byly sledovány dokumentačně i  prakticky v areálu společnosti.

Závěr auditu vyzněl ve prospěch společnosti, byla konstatována shoda systému s požadavky uvedených norem a vytčeny příležitosti ke zlepšování.

Společnost VZE děkuje svým zaměstnancům za kvalitní práci, jež se odráží v systematickém naplňování integrovaného systému řízení ve společnosti.