Archiv aktualit

 • 25.01.2017

  Naše společnost již řadu let podporuje východočeský sport. Patříme například ke stálým partnerům společnosti ALLE s.r.o. se sídlem v Hlinsku, která je pořadatelem cyklokrosových závodů a jejímž prostřednictvím přispíváme i na činnost hlineckého cyklokrosového týmu, z něhož pochází i řada reprezentantů.

 • 16.01.2017

  PŘIJMEME PRACOVNÍKA ODDĚLENÍ NABÍDEK VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

  Požadujeme: SŠ maturita technického směru, orientace v projektové dokumentaci staveb, uživatelskou znalost práce s PC, MS Office, řidičský průkaz skupiny B, samostatnost, zodpovědnost a flexibilitu.

  Výhodou: znalost programů na rozpočtování (RTS, KROS apod.) a orientace v zákoně o zadávání veřejných zakázek -není podmínkou.

  Pracovní náplň: tvorba nabídek pro veřejné zakázky

 • 16.01.2017

  Na základě objednávky České inspekce životního prostředí jsme v závěru roku 2016 realizovali průzkum intravilánu městyse Křižanov, který měl v souvislosti s předchozím odhalením ilegální varny pervitinu a také v souvislosti se starou ekologickou zátěží, jejíž původce dnes již neexistuje, prokázat znečištění podzemních vod, povrchových vod, sedimentů potoka a zeminy. Stanovení analýz ClU + BTEX z odebraných vzorků v souvislosti se starou ekologickou zátěží byla provedena laboratoří Bioanalytika CZ, s.r.o.

 • 23.12.2016

  Všem našim zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům přejeme klidné a veselé Vánoce a pohodový nový rok.

  Vedení společnosti a kolektiv zaměstnanců

 • 16.11.2016

  Ve středu 9. listopadu 2016 jsme přivítali delegaci zástupců tří ministerstev z Kambodži, která navštívila Českou republiku. Na organizaci této návštěvy jsme se podíleli společně se společností G-servis a ČZU.

  V rámci našeho programu jsme prezentovali vlastní dodávku kompletní rekonstrukce vodního hospodářství v Saint-Gobain Adfords v Litomyšli. Předmětem této dodávky byl technologický návrh, projektová dokumentace ve všech stupních, subdodávka klíčových technologických celků a uvádění do provozu.

 • 15.03.2016

  22. březen se od roku 1993 každoročně slaví jako Světový den vody. Hlavní důvodem jeho vyhlášení je fakt, že voda, a hlavně nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává. Ke kampani, která si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů, se v letošním roce připojila i chrudimská společnost Vodní zdroje Ekomonitor.

 • 06.01.2016
  • ohlašují příslušným subjektům údaje za rok 2015 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (“ISPOP) vyplývající z ohlašovací povinnosti dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a to v rozsahu:
  formulář - typ hlášení
 • 22.12.2015

  Všem našim zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům přejeme klidné a veselé Vánoce a pohodový nový rok.

  Vedení společnosti a kolektiv zaměstnanců

 • 15.12.2015

  V roce 2015 naše společnost realizovala managementové zásahy zaměřené na zvýšení biodiverzity lučních ekosystémů na dvou lokalitách v přírodní rezervaci Habrov, která patří mezi ekologicky a biologicky hodnotná území na Chrudimsku. Managementové zásahy spočívaly v provádění kosení na dvou navazujících lokalitách v PR Habrov s názvem „Na Hradech“ a „Třešňovka“.

 • 07.12.2015

  Společnost Vodní zdroje Ekomonitor se jako hlavní subdodavatel podílela na geologických průzkumných pracích, které na území města Červený Kostelec proběhly v průběhu roku 2015 v rámci akce nazvané „Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec“. 

  Cílem projektu bylo zmapovat pozemky města Červený Kostelec z důvodu ověření existence tzv. staré ekologické zátěže, kterou tvoří chlorované uhlovodíky, pocházející ze strojírenského a textilního průmyslu a používané historicky jako odmašťovadla.

 • 02.12.2015

  Obec Bor u Skutče je jednou z bran do Přírodní rezervace Maštale, která je jednou z turistických atrakcí v našem kraji. Ne už tak skládka pneumatik na okraji obce v areálu bývalého zemědělského družstva, kde je „k vidění“ velké množství shořelých i celých pneumatik (přibližně 3.447 m3 o hmotnosti cca 2.750 tun), a dále obrazovky starých televizorů (cca 18 tun), azbestové části střechy (cca 2 tuny) a další odpad.

 • 28.11.2015

  V rámci Operačního programu životní prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj (Prioritní osa 3 – Zpracování odpadu, Oblasti podpory 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže) jsme zpracovali Projekt realizace průzkumných prací a analýzy rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod.

  Město Havlíčkův Brod ve svém katastrálním území eviduje několik černých skládek.

 • 25.11.2015

  Od konce února 2015 probíhala v Bojanově výstavba nové čistírny odpadních vod. Generálním dodavatelem stavby, jejíž celková investice činila 43,7 mil. Kč bez DPH, bylo sdružení firem „Sdružení Bojanov – ČOV a kanalizace“, reprezentované vedoucím účastníkem sdružení společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., a dále firmou ZEPRIS, s.r.o.

 • 24.11.2015

  Naše společnost se ve druhé polovině měsíce října zúčastnila dvou zahraničních veletrhů, na nichž představila svoji nabídku výrobků a služeb.

 • 09.09.2015

  Od 15. 9. 2015  byl opět uzavřen železniční přejezd v Píšťovech před areálem naší společnosti.

  Od úterý 29. 9. 2015 bude přístup k naší společnosti možný již přes železniční přejezd před naší společností.

  Po dobu této uzavírky Vás prosíme, abyste k příjezdu do naší společnosti využívali příjezd od obchodního domu Tesco s napojením na polní cestu.

  Omlouvám se za způsobené komplikace.

 • 04.09.2015

  Naše společnost realizuje pro Jihomoravský kraj veřejnou zakázku „Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec“.   Monitoring přirozené atenuace probíhá v období od 2. čtvrtletí 2011 do 4. čtvrtletí 2015 v pravidelných tříměsíčních cyklech, včetně rezervního sanačního čerpání od května 2013 do září 2015.

 • 01.09.2015

  Rádi bychom Vás jako sponzoři akce pozvali na Třetí tatínkův úžasný dětský den, který se uskuteční 5. září 2015 v 10:00 v areálu Záchranné stanice Pasíčka v Proseči u Skutče.

   

 • 28.08.2015

  Metodika a zařízení pro zasakování teplé vody v rámci sanačního průzkumu TA04021132

  Obecným cílem projektu je vytvoření původní metodiky a zařízení pro zasakování teplé vody do horninového prostředí, kde tato metodika a toto zařízení budou určeny k sanačnímu průzkumu na lokalitách připravovaných pro realizaci nápravného opatření. Pro dosažení tohoto cíle bude v rámci projektu připraven provázaný soubor inženýrských výpočtů, modelových experimentů a terénních zkoušek.

  Dílčí cíle projektu zahrnují:

 • 11.08.2015

  Zachovalou kartotéku A4 kovovou čtyřzásuvkovou s rozměry (výška 135,5 cm, hloubka 59 cm a šířka 41,5 cm) s centrálním zámkem.

  Máme na prodej 9 ks (5 bez možnosti zamykání – chybí klíč a 4 vč. klíče k uzamčení kartotéky).

  Cena kartotéky s klíčem 1500 Kč + DPH, tedy 1815 Kč.

  Cena kartotéky bez klíče 1400 Kč + DPH, tedy 1694 Kč.

  Zájemci o kartotéky se více informací mohou dovědět od paní Boženy Haincové, 602 387 218, bozena.haincova@ekomonitor.cz.

 • 05.08.2015

  V rámci veřejné zakázky pro Českou školní inspekci proběhlo od září 2014 do května 2015

  559 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 10 629 učitelů z mateřských škol, základních škol, středních škol a gymnázií.