Fotogalerie

Nahlédněte na fotografie toho, co vlastně děláme, jak to děláme, leckde najdete jakousi antologii průběhu prací větších akcí. Jistě máte potřebu o naší práci nejen slyšet, ale i na vlastní oči se přesvědčit o její dostatečně vysoké úrovni.

Fotogalerie ke službám

Zobrazit seznam fotogalerií

přednášející JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.
pohled do sálu

Fotogalerie k výrobkům

Zobrazit seznam fotogalerií

Lamelový usazovák pro usazení sedimentů z vody

Fotogalerie k seminářům

Zobrazit seznam fotogalerií

předsedající doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. a Ing. Pavel Vostarek.JPG
Ing. Pavel Malucha, Ph.D..JPG
Mgr. David Grycz.JPG
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc..JPG

Fotogalerie k publikacím

Zobrazit seznam fotogalerií

Integrované sanační technologie
Ing. Vít Matějů
Křest publikace

Fotogalerie k referencim

Zobrazit seznam fotogalerií

Slatinka zájmové území
soutok potoků před čištěním
soutok potoků před čištěním
meandr zarostlý
meandr příjezd techniky

Obecné fotogalerie

Zobrazit seznam fotogalerií