Aktuální legislativní předpisy v oblasti vodního práva a jejich dopad do praxe

Datum: 13.06.2011

účastníci semináře
Mgr. Veronika Vytejčková, Ministerstvo životního prostředí, oddělení ochrany přírodních zdrojů
RNDr. Viktor Kliment, Ministerstvo životního prostředí, oddělení ochrany vod
Ing. Jiří Hlavatý a RNDr. Viktor Kliment
Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Středočeské vodárny, a.s.
Ing. Jiří Hlavatý, znalec z oborů a odvětví vodního hospodářství
Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. a Ing. Jiří Hlavatý