Aktuální předpisy v oblasti vodního práva a jejich dopad do praxe - 1. seminář

Datum: 12.05.2011

Úvodní přednáška semináře
RNDr. Viktor Kliment, MŽP, oddělení ochrany vod
Mgr. Veronika Vytejčková, MŽP, oddělení ochrany přírodních zdrojů
Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Středočeské vodárny, a.s.
Ing. Jiří Hlavatý
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové