Aktuální témata lesního hospodářství (Olomouc)

Datum: 08.09.2009

Nalevo Ing. Lubomír Šetlík, napravo JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.
Účastníci semináře
Účastníci semináře
Přednáška JUDr. Ing. Jiřího Staňka, CSc. (MZe) o lesním zákoně
Pohled do sálu
Diskuze
Přestávka
Přestávka
Přednáška Ing. Hany Novákové (MZe) o možnostech získáváních finančních prostředků do lesního hospodářství
Účastníci semináře
Podrobné informace o žádní z Programu pro rozvoj venkova předneskla Ing. Markéta Kůrková (SZIF)