Analýza rizik ohrožení jímacího území Heřmanův Městec

Datum: 03.07.2013

Pohled na vzorkovnice s vrtným jádrem
Vrtná souprava Wirth B1A na podvozku Mercedesu
Vrtné práce v bývalém areálu „Sempry s.p.“
Hloubkový profil  sondy HMS – 22
Pohled na zasouvání jádrovnice do vrtu
Vztyčená vrtná lafeta
Sevřené svory na rotačním stole – vrtání v areálu „Kotelna V Lukách“
Ohraničený prostor vrtných prací
Vrtné práce ve sběrném dvoře v Heřmanově Městci
Vrtné práce na lokalitě „V Důlní“
Pohled na jádrovnici pro odběr vzorků zemin z vrtného jádra
Vrtné práce u sběrného dvora na lokalitě „Kotelna V Lukách“
Připravené jádrovnice pro odběr vzorků – lokalita „Kotelna V Lukách“
Vrtná souprava HVS – 245 u vrtu
Naplněná vzorkovnice s vrtným jádrem z lokality „V Důlní“
Vrtná souprava HVS 245 u hlavní silnice na bývalé skládce „ V Důlní“
Připravené vrtné tyče u vrtu HV – 9
Vzduchový výplach v podmínkách s vysokým přítokem podzemní vody
Lokalita „Sempra s.p“
Pohled na vztyčenou lafetu vrtné soupravy HVS 245